Prihlásenie

alebo

Igor Kubica

Ako ušetriť za BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pre zamestnávateľov vyplýva v tejto oblasti množstvo povinností, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak hľadáte externého dodávateľa, ktorý pre vás zabezpečí ich naplnenie, pomôže vám technik BOZP Igor Kubica.

Zamerané na minimalizovanie rizika poškodenia zdravia zamestnancov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) zahŕňa súbor zásad zameraných na vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Zmyslom BOZP je zamerať sa na prevenciu, aby nedochádzalo k poškodeniu zdravia a života pracovníkov.

Zamestnávateľ má povinnosť:

  • Vylúčiť nebezpečenstvo a z neho vyplývajúceho riziká, tie, ktoré sa nedajú vylúčiť, je povinný posudzovať a prispôsobiť im pracovné prostriedky, materiály a postupy.
  • Rizikové práce je povinný nahrádzať bezpečnými alebo prácami s menším rizikom, práce je potrebné prispôsobovať schopnostiam zamestnanca.
  • Povinný je dbať na prevenciu prostredníctvom bezpečnostných pracovných prostriedkov a technológií.
  • Musí tiež vydávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Do oblasti BOZP patria aj iné faktory na zabezpečenie fyzickej a psychickej pohody zamestnancov.

„Som držiteľom certifikátu NiP a osvedčení o vykonávaní všetkých súvisiacich činností.“

Kontaktný formulár

Vaša správa bude odoslaná spoločnosti Igor Kubica

Igor Kubica

  • Turá Lúka 163
  • Myjava 90703
  • IČO: 36961965
  • DIČ: SK1028659995

Kontaktné údaje

Kontaktné osoby

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 79 672 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2023 B2M.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.